Ing. Šárka Buriánková

Projekty řešitele:

Analýza podpůrných nástrojů určených podnikům zasažených pandemií COVID-19
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2024

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)