Komparace podmínek podnikání v Rusku a v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 223 210 Kč
Registrační číslo F3/5/2010
Číslo zakázky: IG310080

Projekty řešitele