Ekonomická efektivnost biopaliv z odpadních materiálů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Vladimír Honig, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 340 000 Kč
Registrační číslo 19/2016
Číslo zakázky: IG309016

Projekty řešitele