Ing. Vladimír Honig, Ph.D.

Projekty řešitele:

Ekonomická efektivnost biopaliv z odpadních materiálů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)