Ing. Vladimír Honig, Ph.D.

Projekty řešitele:

Ekonomická efektivnost biopaliv z odpadních materiálů
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)