European Academic Network for Open Innovation (OpenINN)

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. října 2013 - 30. září 2016
Řešitel: doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Mezinárodní škola podnikání a managementu (3200)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme)
Celkový rozpočet: 219 010 CZK
Registrační číslo 542203-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-ENW
Číslo zakázky: ÚP320024