doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.

Projekty řešitele:

Využití databáze AMADEUS pro zpracování mezipodnikového srovnání podniků v České republice a v Evropské unii
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Softwarová podpora výuky pomocí databáze Amadeus
FRVŠ
2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)