doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.

Projekty řešitele:

European Academic Network for Open Innovation (OpenINN)
2013 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme)

Fakulta podnikohospodářská
Mezinárodní škola podnikání a managementu (3200)

Využití databáze AMADEUS pro zpracování mezipodnikového srovnání podniků v České republice a v Evropské unii
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Softwarová podpora výuky pomocí databáze Amadeus
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)