Softwarová podpora výuky pomocí databáze Amadeus

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2003
Řešitel: doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet: 188 000 Kč
Registrační číslo 1801-A/2003
Číslo zakázky: ÚD310043