Využití databáze AMADEUS pro zpracování mezipodnikového srovnání podniků v České republice a v Evropské unii

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2003 - 31. srpna 2004
Řešitel: doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 85 000 Kč
Registrační číslo 15/03
Číslo zakázky: IG310063

Projekty řešitele