Vliv ekonomického prostředí ČR na podniky v procesu připojování k EU

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2005
Řešitel: doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 611 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/1315
Číslo zakázky: GA307013x

Projekty řešitele