doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc.

Projekty řešitele:

Vliv ekonomického prostředí ČR na podniky v procesu připojování k EU
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)