doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc.

Projekty řešitele:

Vliv ekonomického prostředí ČR na podniky v procesu připojování k EU
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)