Adaptační procesy firem na podnikání v EU (Kooperační strategie - vytváření podnikatelských sítí a klasterů)

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: Ing. David Mareš, MBA
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 100 000 Kč
Registrační číslo 21/05
Číslo zakázky: IG309035k

Projekty řešitele