Ing. David Mareš, MBA

Projekty řešitele:

Adaptační procesy firem na podnikání v EU (Kooperační strategie - vytváření podnikatelských sítí a klasterů)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)