Role sociálních preferencí v kooperativním chování

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. července 2022 - 30. června 2025
Řešitel: Ing. Tomáš Miklánek, M.A., Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 931 000 CZK
Registrační číslo 22-28064K
Číslo zakázky: GA307042