Ing. Tomáš Miklánek, M.A., Ph.D.

Projekty řešitele:

Role sociálních preferencí v kooperativním chování
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2022 - 2025

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Why do you trade? An experimental study
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

What Drives Conditional Cooperation in the Private Provision of Public Goods?
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Information choice of the agents with biased self-image; an experimental study
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)