Information choice of the agents with biased self-image; an experimental study

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Tomáš Miklánek, M.A., Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 152 000 Kč
Registrační číslo F5/24/2013
Číslo zakázky: IG505043