What Drives Conditional Cooperation in the Private Provision of Public Goods?

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Tomáš Miklánek, M.A., Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 165 000 Kč
Registrační číslo F5/19/2018
Číslo zakázky: IG505018