Analýza inovačního procesu firem v sektoru služeb

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 155 760 Kč
Registrační číslo F3/124/2014
Číslo zakázky: IG310054

Projekty řešitele