Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová

Projekty řešitele:

Analýza inovačního procesu firem v sektoru služeb
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)