Získávání profesních dovedností u odborníků - žen a mužů s přihlédnutím k věku

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Barbora Koklarová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 161 230 CZK
Registrační číslo F3/34/2013
Číslo zakázky: 3030

Projekty řešitele