Pomáhají příběhy v dodržování pořádku na pracovišti?

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Jan Mojžíš
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 559 850 Kč
Registrační číslo F3/53/2020
Číslo zakázky: IG310020
Přestože existují silné vědecké důkazy o efektivních praktikách v rámci organizačních věd, lidé z praxe o těchto důkazech buď nevědí, pokud o nich vědí, nevěří jim, případně pokud o nich vědí a věří jim, nepoužijí je v praxi.

Jedním z cílů výzkumu je proto pomocí experimentální evidence zjistit, zda komunikace konkrétní praktiky 5S s využitím narativních příběhů či infografiky vede k většímu přesvědčení odpovědných pracovníků ve výrobě k jejich používání. Dalším cílem je zjistit, zda dodržování praktiky 5S, respektive zda dodržování většího pořádku na pracovišti, vede k větší spokojenosti zaměstnanců.

V první fázi výzkumu bude využito laboratorního testování efektivnosti sdělení užívání praktiky 5S s podporou příběhů a infografiky. Ve druhé fázi bude proveden terénní experiment na přibližně 150 pracovnících výrobní firmy, přičemž pracovníci projdou školením 5S, v kterém bude využito poznatků z laboratorní fáze testování.

Výsledkem výzkumu bude jednak zjištění míry efektivnosti formy sdělení praktiky 5S a otestování této praktiky v rámci terénního experimentu. Očekáváme zkvalitnění výroby a zvýšení spokojenosti zaměstnanců.

Projekty řešitele