Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Gabriela Hrubcová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 110 000 Kč
Registrační číslo 95/2015
Číslo zakázky: IG307035

Projekty řešitele