Ing. Gabriela Hrubcová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)