Příprava českých podniků na vstup ČR do EU

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2003
Řešitel: doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 133 000 Kč
Registrační číslo GA402/02/1407
Číslo zakázky: GA309022

Projekty řešitele