doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc.

Projekty řešitele:

Příprava českých podniků na vstup ČR do EU
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)