doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc.

Projekty řešitele:

Příprava českých podniků na vstup ČR do EU
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)