Digitalizace v rodinných firmách: Role dlouhodobé orientace a organizační ambidextrie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2024 - 28. února 2025
Řešitel: MSc. Efthymios Daskalopoulos, MBA
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 239 050 CZK
Registrační číslo F3/3/2024
Číslo zakázky: IG309014
This project aims to advance of understanding of the digitalization process of family firms by investigating the role of family involvement in achieving digitalization. More specifically, in a moderated mediation model, it considers the simultaneous roles of family involvement, long-term orientation, innovativeness, and organizational ambidexterity.

Projekty řešitele