Využití intrapodnikání pro zvyšování konkurenceschopnosti podniků

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Monika Barton, MBA
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 312 830 Kč
Registrační číslo F3/30/2012
Číslo zakázky: IG310062

Projekty řešitele