Aktuální problémy oceňování pro potřeby řízení společnosti: vlastnický a manažerský přístup

Věda a výzkum