prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Projekty řešitele:

Analýza zveřejňování kótovaných a nekótovaných společností ve vybraných zemích EU a Číně
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Aktuální problémy oceňování pro potřeby řízení společnosti: vlastnický a manažerský přístup
2011 - 2013
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Analýza oceňování a vykazování cenných papírů kótovanými a nekótovanými společnostmi v České republice
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Účetní výkaznictví malých a středních podniků ve světle mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS/IAS
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Aplikace účetních standardů IAS 32 a IAS 39 v praxi podnikatelských subjektů v ČR
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)