prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Projekty řešitele:

Analýza zveřejňování kótovaných a nekótovaných společností ve vybraných zemích EU a Číně
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Aktuální problémy oceňování pro potřeby řízení společnosti: vlastnický a manažerský přístup
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2011 - 2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Analýza oceňování a vykazování cenných papírů kótovanými a nekótovanými společnostmi v České republice
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2008 - 2010

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Účetní výkaznictví malých a středních podniků ve světle mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS/IAS
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Aplikace účetních standardů IAS 32 a IAS 39 v praxi podnikatelských subjektů v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)