Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Řešené projekty

Central European Network for Suistainable and Innovative Economy
NAWA International Academic Partnership Programme (NAWA)
2022

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Dopad zavedení zajišťovacího účetnictví podle IFRS 9 na tržní hodnotu podniku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2024

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Empirická analýza účetního řešení podnikových kombinací a dopad na vypovídací schopnost účetních závěrek nástupnických společností
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

The determinants of accounting quality in emerging and transitioning economies
Grantová soutěž IGA/A (IGA/A VŠE)
2021

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

20. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Dopady digitalizace v účetnictví
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Tržní selhání a jejich vliv na kvalitu auditu v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2022

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

19. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Textová analýza obsahu účetních závěrek
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

18. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza dopadů změn na kvalitu vykazování leasingů v účetních závěrkách podle nových pravidel IFRS
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Využití moderních metod diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů v operačním výzkumu a analýze dat
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2017 - 2019

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

17. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

16. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Empirická racionalizace zásadních změn v evropské auditorské legislativě z pohledu auditorské profese v ČR (se zaměřením na vzdělávání v oblasti auditu, kvalitu auditu a problematiku oligopolu na auditorském trhu)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Relevance účetních informací na konsolidovaném základu v podnikatelském i veřejném sektoru
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Ekonomické dopady implementace IFRS ve vybraných transitních ekonomikách
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2015 - 2017

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

15. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza způsobů řešení oddlužení fyzických osob ve vazbě na jednotlivé skupiny věřitelů podle regionů v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2016

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Finanční investiční instrumenty a jejich vliv na ocenění podniku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Komparace vzdělávacích systémů v ČR a zahraničí v oblasti právního povědomí o hospodářských a majetkových trestných činech s ohledem na účetní a daňové aspekty
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Metody řízení zisku a jejich aplikace v evropském prostředí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

14. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza dopadů změn české legislativy na uskutečněné přeměny společností v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

13. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza vlivu snížení požadavků na vykazování malých účetních jednotek na rozhodování uživatelů účetních závěrek
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza vztahu IFRS a daní v USA
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Výzkum transparentnosti a dostupnosti výročních zpráv (účetních závěrek) veřejných a nestátních neziskových organizací
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Způsoby provádění reorganizace dlužníka v úpadku a jejich vliv na jednotlivé skupiny věřitelů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

IFRS jako alternativní účetní standardy pro zjštění danového základu: Dopady na konkurenceschopnost malé otevřené ekonomiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2012 - 2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza dopadů komunikačních problémů na kvalitu účetního výkaznictví
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Dvanáctý ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Empirický výzkum zveřejňování účetních závěrek v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Průzkum aktuálních souvislostí finančního výkaznictví neziskových organizací v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Vliv implementace IFRS na prostorovou mobilitu kapitálu a práce
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Koncepce konsolidace účetních výkazů účetních jednotek veřejného sektoru pro účetní výkazy za Českou republiku a forma jejich prezentace uživatelům
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Koncepty oceňování v účetnictví akvizicí a fúzí a jejcih vliv na výši a strukturu vlastního kapitálu versus věrný a poctivý obraz spojení podniků ve finančním účetnictví
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Konference studentů doktorského studia Fakulty finanncí a účetnictví VŠE v Praze
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Tvorba podpůrných počítačových aplikací pro účetní praxi se zaměřením na IFRS
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Komparativní analýza národních účetních a daňových systémů v EU s důrazem na přeshraniční fúze
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2010 - 2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza účetních pravidel pro vykazování zisku nové přístupy ve světě a možnosti jejich aplikace v České republice
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Užití IAS/IFRS v malých a středních podnicích a vliv na měření jejich výkonnosti
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza nákladů a přínosů přechodu na IFRS v českých veřejně obchodovaných společnostech
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2008 - 2010

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza oceňování a vykazování cenných papírů kótovanými a nekótovanými společnostmi v České republice
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2008 - 2010

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Defraudace a kreativní účetnictví – možnosti a meze účetní legislativy a auditu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Nové přístupy k vykazování výnosů ve světě a možnosti jejich aplikace v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Účetní výkaznictví malých a středních podniků ve světle mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS/IAS
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Aplikace účetních standardů IAS 32 a IAS 39 v praxi podnikatelských subjektů v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Koncepce finančního účetnictví pro věrné a poctivé zobrazení akvizicí a fúzí (podnikových kombinací)
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Účetní teorie a praxe v souvislosti se zavedením EURO měny a důsledky její implementace v ekonomice podniků v ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Americké účetní standardy (US GAAP) a jejich role v celosvětové harmonizaci účetnictví
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2001 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Účetnictví akvizací, fúzí a jiných vlastnických změn
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2000

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

7.Využití netradičních metod v rozborech účetních výkazů
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

7.Využití účetních informací ve finanční analýze-aplikace gnostických metod
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Významní čeští podnikohospodáři
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)