Analýza vlivu snížení požadavků na vykazování malých účetních jednotek na rozhodování uživatelů účetních závěrek

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Tereza Miková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 260 820 Kč
Registrační číslo F1/17/2012
Číslo zakázky: IG105052

Projekty řešitele