Ing. Tereza Miková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Metody řízení zisku a jejich aplikace v evropském prostředí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza vlivu snížení požadavků na vykazování malých účetních jednotek na rozhodování uživatelů účetních závěrek
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)