Metody řízení zisku a jejich aplikace v evropském prostředí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Tereza Miková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 369 980 Kč
Registrační číslo F1/83/2014
Číslo zakázky: IG105034

Projekty řešitele