Způsoby provádění reorganizace dlužníka v úpadku a jejich vliv na jednotlivé skupiny věřitelů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Monika Randáková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 350 430 Kč
Registrační číslo F1/28/2012
Číslo zakázky: IG105062

Projekty řešitele