Analýza způsobů řešení oddlužení fyzických osob ve vazbě na jednotlivé skupiny věřitelů podle regionů v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2016
Řešitel: Ing. Monika Randáková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 370 000 Kč
Registrační číslo F1/100/2014
Číslo zakázky: IG105054

Projekty řešitele