Významní čeští podnikohospodáři

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 135
Číslo zakázky: IG105094

Projekty řešitele