doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

Projekty řešitele:

Významní čeští podnikohospodáři
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)