Defraudace a kreativní účetnictví – možnosti a meze účetní legislativy a auditu

Věda a výzkum

Doba řešení: 16. července 2007 - 27. září 2008
Řešitel: Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 70 000 Kč
Registrační číslo 3/07
Číslo zakázky: IG105047

Projekty řešitele