Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Projekty řešitele:

Defraudace a kreativní účetnictví – možnosti a meze účetní legislativy a auditu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)