Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Projekty řešitele:

Defraudace a kreativní účetnictví – možnosti a meze účetní legislativy a auditu
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)