Komparativní analýza národních účetních a daňových systémů v EU s důrazem na přeshraniční fúze

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2010 - 31. prosince 2012
Řešitel: doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 976 000 Kč
Registrační číslo P403/10/1982
Číslo zakázky: GA105010

Projekty řešitele