doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.

Projekty řešitele:

Komparativní analýza národních účetních a daňových systémů v EU s důrazem na přeshraniční fúze
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2010 - 2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)