doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.

Projekty řešitele:

Komparativní analýza národních účetních a daňových systémů v EU s důrazem na přeshraniční fúze
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)