Empirická racionalizace zásadních změn v evropské auditorské legislativě z pohledu auditorské profese v ČR (se zaměřením na vzdělávání v oblasti auditu, kvalitu auditu a problematiku oligopolu na auditorském trhu)

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 28. února 2018
Řešitel: doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 742 260 Kč
Registrační číslo 33/2015
Číslo zakázky: IG105045

Projekty řešitele