doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

Projekty řešitele:

Empirická racionalizace zásadních změn v evropské auditorské legislativě z pohledu auditorské profese v ČR (se zaměřením na vzdělávání v oblasti auditu, kvalitu auditu a problematiku oligopolu na auditorském trhu)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)