Relevance účetních informací na konsolidovaném základu v podnikatelském i veřejném sektoru

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: Ing. Michal Svoboda
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 449 290 Kč
Registrační číslo 47/2015
Číslo zakázky: IG105055

Projekty řešitele