Koncepce konsolidace účetních výkazů účetních jednotek veřejného sektoru pro účetní výkazy za Českou republiku a forma jejich prezentace uživatelům

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Michal Svoboda
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 252 880 Kč
Registrační číslo F1/23/2010
Číslo zakázky: IG105050

Projekty řešitele