Ing. Michal Svoboda

Projekty řešitele:

Relevance účetních informací na konsolidovaném základu v podnikatelském i veřejném sektoru
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Koncepce konsolidace účetních výkazů účetních jednotek veřejného sektoru pro účetní výkazy za Českou republiku a forma jejich prezentace uživatelům
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)