IFRS jako alternativní účetní standardy pro zjštění danového základu: Dopady na konkurenceschopnost malé otevřené ekonomiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2012 - 31. prosince 2014
Řešitel: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 874 000 Kč
Registrační číslo P403/12/1901
Číslo zakázky: GA105012