Analýza nákladů a přínosů přechodu na IFRS v českých veřejně obchodovaných společnostech

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2008 - 31. prosince 2010
Řešitel: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 988 000 Kč
Registrační číslo GA402/08/0748
Číslo zakázky: GA105018