doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Projekty řešitele:

Analýza vztahu IFRS a daní v USA
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

IFRS jako alternativní účetní standardy pro zjštění danového základu: Dopady na konkurenceschopnost malé otevřené ekonomiky
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Celostátní soutěž pro žáky středních odborných škol v oblasti účetnictví
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza nákladů a přínosů přechodu na IFRS v českých veřejně obchodovaných společnostech
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)