doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Projekty řešitele:

Analýza vztahu IFRS a daní v USA
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

IFRS jako alternativní účetní standardy pro zjštění danového základu: Dopady na konkurenceschopnost malé otevřené ekonomiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2012 - 2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Administrativa SV-F1
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2022

Fakulta financí a účetnictví: Fakulta financí a účetnictví (1000)

Analýza nákladů a přínosů přechodu na IFRS v českých veřejně obchodovaných společnostech
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2008 - 2010

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)