Fakulta financí a účetnictví

Řešené projekty

GLITSS (Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security)
2024 - 2026
ostatní (Ostatní)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Odborné stanovisko a návrh revize procesů tvorby prognóz, podpůrných analýz a jejich vtělení do měnově-politického doporučení a rozhodování ČNB
2024
Smluvní výzkum (smluvní)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

EBSIMARKET: Evropský projekt pro DLT financování digitalizace SME pro překonání krize
2024 - 2025
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Program: Národní plán obnovy MK ČR

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Akutní stresová zátěž v profesi vysokoškolského učitele
2024
Smluvní výzkum (smluvní)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Evaluace dopadů vlastních i partnerských programů na kompetence dětí
2024
Smluvní výzkum (smluvní)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Experience sharing of V4 against the shadow economy, corruption and tax avoidance
2024 - 2025
Visegrad Fund (VF)

Program: Visegrad+ Grants

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Oceňování aktiv, internetová data a strojové učení se zpracováním přirozeného jazyka v době udržitelných a decentralizovaných financí za nejistoty
2024 - 2026
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

24. a 25. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza účetního a daňového řešení přeshraničních přeměn v jednotlivých státech EU
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Dynamika reálných a finančních veličin v kontextu měnové a makro/mikroobezřetnostní politiky
2023 - 2026
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Engagement for sustainability - University Leaders in SDGs II (UNILEAD II)
2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2023

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Central European Network for Suistainable and Innovative Economy
2022
NAWA International Academic Partnership Programme (NAWA)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Administrativa SV-F1
2022 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)

Dopad zavedení zajišťovacího účetnictví podle IFRS 9 na tržní hodnotu podniku
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Nové trendy a inovace na finančních a kapitálových trzích
2022 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Problematika distančního vzdělávání v kontextu středoškolského odborného vzdělávání
2022 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Veřejné finance v globalizovaném světě
2022 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Exploring the unconventional determinants of income and wealth inequality
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Modelování struktury a dynamiky cen energií, komodit a alternativních aktiv
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Open Budget Survey 2021
2021 - 2022
Open budget USA (OB USA)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

22. a 23. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)

Empirická analýza účetního řešení podnikových kombinací a dopad na vypovídací schopnost účetních závěrek nástupnických společností
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Interakce a intergrace strategického manažerského účetnictví a účetnictví udržitelného rozvoje
2021 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Nové výzvy Corporate Finance v České republice 2.0
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Studentské části a aktivity konference TPAVF
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Predikce úspor emisí ze silniční dopravy do roku 2030 dosažených aplikací vybraných daňových a poplatkových nástrojů.
2021 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Effects of foreign capital flows: structural approach
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

The determinants of accounting quality in emerging and transitioning economies
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Mentor Training (Men Tra)
2020 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Kolaborativní partnerství

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

21. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)

Cost-effectiveness analysis of low-carbon projects and public finance
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Dynamika finančních a ekonomických veličin v kontextu vnější rovnováhy
2020 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Využití strojového učení v ocenění podniku
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Dopad normalizace úrokových sazeb na řízení rizik
2020 - 2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Online aktivita a finanční trhy
2020 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Experience-sharing of V 4 countries to strenghten civic engagement
2019 - 2020
Visegrad Fund (VF)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

20. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Dopady digitalizace v účetnictví
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Ekonomické a institucionální aspekty veřejných financí
2019 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)

Nové výzvy Corporate Finance v České republice
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Studentské části a aktivity konference TPAVF
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Tržní selhání a jejich vliv na kvalitu auditu v České republice
2019 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Vývojové trendy na finančních trzích
2019 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů - FE3M
2019 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Open Budget Survey 2019
2018 - 2020
Open budget USA (OB USA)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

19. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Faktor financí a podnikavosti z hlediska rozvoje lidského kapitálu
2018
Grantová agentura Akademické aliance (GA AA)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Komplexní výzkum osobnosti učitele ekonomických předmětů na středních školách v ČR
2018 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Textová analýza obsahu účetních závěrek
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Vliv systému odměňování a systému měření výkonnosti na motivaci a chování pracovníků
2018 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Anticyklické politiky a vnější rovnováha v modelu cílování inflace
2018 - 2020
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu zisků na rozpočet České republiky
2018 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Inovativní přístupy k řízení úvěrových rizik
2018 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

18. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza dopadů změn na kvalitu vykazování leasingů v účetních závěrkách podle nových pravidel IFRS
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza obsahové správnosti znaleckých posudků v oboru oceňování podniku v podmínkách ČR
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Analýza vztahu strategického manažerského účetnictví k řízení a výkonnosti firem
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Makrofinanční stabilita a finanční cyklus v zemích s negativní čistou investiční pozicí
2017 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Pokročilé metody risk managementu s použitím umělé inteligence
2017 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Studentské části a aktivity konference TPAVF
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Determinanty struktury systémů rozpočetnictví a měření výkonnosti a jejich vliv na chování a výkonnost organizace
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Nová finanční rizika v globálním prostředí nízkých úrokových sazeb
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Využití moderních metod diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů v operačním výzkumu a analýze dat
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Autoevaluační rámec a evaluační kultura jako vědecky podložený základ pedagogické komunikace v systému řízení kvality v podminkách profesně orientované vysoké školy
2016 - 2017
Grantová agentura Akademické aliance (GA AA)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Open Budget Survey
2016 - 2018
Open budget USA (OB USA)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

17. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Oceňování zdravotnických přístrojů
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Řízení a vykazování informací o udržitelném rozvoji podniků - trendy a nejlepší praxe
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Teoretické přístupy k optimalizaci kapitálové struktury
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Veřejné finance v ČR a v EU
2016 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Vývojové trendy v bankovnictví a pojišťovnictví v podmínkách měnících se finančních trhů
2016 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Komplexní teoretický model pro odhad přiměřené výše finanční odměny za inovace vytvořené zaměstnanci
2016 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Nové zdroje systémového rizika na finančních trzích
2016 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Bakalářské předměty v angličtině
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Coursera Learning Hub
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Pomůcky pro výuku veřejných financí v angličtině
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

16. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Empirická racionalizace zásadních změn v evropské auditorské legislativě z pohledu auditorské profese v ČR (se zaměřením na vzdělávání v oblasti auditu, kvalitu auditu a problematiku oligopolu na auditorském trhu)
2015 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Implementace metody případové studie a ekonomických her do sekundárního vzdělávání v kontextu rozvoje ekonomického myšlení a zkvalitňování prostupnosti s terciárním vzděláváním
2015 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Nástroje měření strategické výkonnosti a jejich vazby
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Pokročilé metody modelování výnosů a rizik finančních instrumentů
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Relevance účetních informací na konsolidovaném základu v podnikatelském i veřejném sektoru
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Studentské části a aktivity konference TPAVF
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Teorie zastoupení v souvislosti s fúzemi a akvizicemi, prvotními veřejnými nabídkami a insolvenčním řízením
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Ekonomické dopady implementace IFRS ve vybraných transitních ekonomikách
2015 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Modelování úvěrového rizika pro portfolia finančních a komoditních aktiv
2015 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Completion of the Open Budget Survey 2015
2014 - 2015
Open budget USA (OB USA)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Inovace předmětu „Didaktika cvičné firmy“ ve vztahu ke zkvalitnění přípravy absolventů Fakulty financí a účetnictví VŠE pro podnikovou praxi
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Oceňování finančních institucí
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Pedagogická příprava začínajících vysokoškolských učitelů a doktorandů na VŠE
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Předmět Etický kodex a normy profesionálního chování na finančních trzích podle kritérií CFA (Chartered Financial Analyst) Institute
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Předměty FFÚ v angličtině
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Strukturální změny předmětů bakalářských studijních oborů "Bankovnictví a pojišťovnictví" a "Zdanění a daňová politika"
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Zavedení předmětu "Forenzní ekonomické šetření / Forenzní audit" do výuky
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

15. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza přístupů a metod měření výkonnosti (efektivnosti) fúzí a akvizic a měření a hodnocení výkonnosti private backed equity IPO.
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Analýza způsobů řešení oddlužení fyzických osob ve vazbě na jednotlivé skupiny věřitelů podle regionů v ČR
2014 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Finanční a hospodářský cyklus
2014 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Finanční investiční instrumenty a jejich vliv na ocenění podniku
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Chování cen investičních a úvěrových instrumentů
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Komparace vzdělávacích systémů v ČR a zahraničí v oblasti právního povědomí o hospodářských a majetkových trestných činech s ohledem na účetní a daňové aspekty
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Metody řízení zisku a jejich aplikace v evropském prostředí
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Mezinárodní srovnání požadavků na profesní kompetence controllerů
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Odhad daňových úniků u daně z příjmů fyzických osob
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Studentská sekce konference TPAVF a workshop pro doktorandy
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Teorie očekávání v oceňování podniku
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Vykazování a využití informací o udržitelném rozvoji společností
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Soukromý a veřejný dluh - analýza bilančních rozvah ekonomických sektorů
2014 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

14. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza dopadů změn české legislativy na uskutečněné přeměny společností v České republice
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI MIKROFINANČNÍCH INSTITUCÍ V LATINSKÉ AMERICE A ASII
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Analýza modelu Customer Life Time Value a jeho propojenost na model Customer Profitability Analysis
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Analyza vplyvu novej bankovej regulacie na bankovy sektor Ceskej republiky
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Odměňování pracovníků v závislosti na výkonnosti
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Systém řešení nepojistitelných škod se zaměřením na riziko povodně a záplavy
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Testování efektivity kapitálových trhů s využitím anticipativních modelů
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Veřejné finance ve vyspělých zemích
2013 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Vzdělávací program pro finanční útvary podniků v Plzeňském kraji
2013 - 2014
Plzeňský kraj (Plzeňský kraj)

Program: OP VK

Výzva: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Vztah mezi finanční tísní a podáním návrhu k insolvenčnímu řízení
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Zkvalitňování prostupnosti sekundárního vzdělávání s terciárním vzděláváním v kontextu mezinárodních účetních standardů IFRS
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

13. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza vlivu snížení požadavků na vykazování malých účetních jednotek na rozhodování uživatelů účetních závěrek
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza vztahu IFRS a daní v USA
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Aplikace multiplikátorů při oceňování podniků s důrazem na komerční pojišťovny
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Dynamika cen finančních aktiv a ekonomický cyklus
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Empirické ověření gramotnosti studentů vysokých škol
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Finanční řízení v České republice s důrazem na insolvenci a náklady zastoupení
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Fiskální federalismus v ČR
2012 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Fiskální zadluženost a reálná ekonomika (sektorový přístup)
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Chování investorů a investičních instrumentů v kontextu finančních krizí
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Pokročilé metody modelování finančních rizik
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Role manažerského účetnictví v měření výkonnosti podniku
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Specifika a důsledky vnitroskupinového financování investičních a neinvestičních projektů
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Vliv změn podnikatelského prostředí na profesní kompetenci podnikových controllerů
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Výzkum transparentnosti a dostupnosti výročních zpráv (účetních závěrek) veřejných a nestátních neziskových organizací
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Způsoby provádění reorganizace dlužníka v úpadku a jejich vliv na jednotlivé skupiny věřitelů
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

IFRS jako alternativní účetní standardy pro zjštění danového základu: Dopady na konkurenceschopnost malé otevřené ekonomiky
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Metodika hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů a projektů v ČR
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Nová kariéra - znalostní ekonomika
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2012

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Open Budget Survey
2012
ostatní (Ostatní)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Veřejné rozpočty a politiky v číslech
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2012

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Analýza dopadů komunikačních problémů na kvalitu účetního výkaznictví
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza vztahů mezi ziskovostí zákazníků a jejich přínosem finanční pozici podniku
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Dvanáctý ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Empirický výzkum zveřejňování účetních závěrek v ČR
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Konference TPAVF a workshop pro doktorandy VŠE
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Náklady reorganizace (dle Insolvenčního zákona v ČR) a způsoby jejich snižování v ČR
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Oceňování technologických podniků
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Otevřenost a srozumitelnost státního rozpočtu
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Průzkum aktuálních souvislostí finančního výkaznictví neziskových organizací v ČR
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Systém měření a řízení výkonnosti podniku a jeho vazba na systém odměňování a motivace pracovníků
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Vliv implementace IFRS na prostorovou mobilitu kapitálu a práce
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza efektivnosti veřejných zakázek
2011 - 2013
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Celostátní soutěž pro žáky středních odborných škol v oblasti účetnictví
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Odborný lektor - profesionál v každé situaci
2010 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Inovace studijních oborů se zaměřením na adaptibilitu a styk s praxí
2010 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 2. výzva OPPA

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Cost contribution arrangements ve finančním řízení v podmínkách České republiky
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Dopady investování suverénních fondů na světovou alokaci majetku
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Chování investičních instrumentů v kontextu finančních krizí
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Koncepce konsolidace účetních výkazů účetních jednotek veřejného sektoru pro účetní výkazy za Českou republiku a forma jejich prezentace uživatelům
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Koncepty oceňování v účetnictví akvizicí a fúzí a jejcih vliv na výši a strukturu vlastního kapitálu versus věrný a poctivý obraz spojení podniků ve finančním účetnictví
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Konference studentů doktorského studia Fakulty finanncí a účetnictví VŠE v Praze
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Kvalita veřejných financí a funkční klasifikace výdajů
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Měnové a regulatorní aspekty nestability finančních trhů
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Měření ziskovosti zákazníků ve finančních institucích
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Oceňování specifických podniků
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Profitabilita zákazníka a její vliv na finanční pozici podniku
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Příprava a zavedení nového oboru "Finanční inženýrství"
2010 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 2. výzva OPPA

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Restrukturalizace a investice jako prostředek ke zvýšení hodnoty podniku
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Studentská vědecká konference TPAVF
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Tvorba podpůrných počítačových aplikací pro účetní praxi se zaměřením na IFRS
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Úloha účetních informací v měření finannčí výkonnosti
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Vliv daňových a výdajových nástrojů na mikroekonomickou a makroekonomickou efektivnost
2010 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Výnosové křivky a vývoj ekonomiky
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Zkvalitňování ekonomického vzdělávání v terciárním vzdělávání se zaměřením na vyšší odborné školy
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Komparativní analýza národních účetních a daňových systémů v EU s důrazem na přeshraniční fúze
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Nestabilita finančních trhů a efektivnost jejich regulace
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska/IP
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Děkan a děkanát (1010)

Vliv interakce dańových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování
2010 - 2011
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Klíčové dovednosti a znalosti řídících pracovníků a projektových manažerů
2009 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Completion of the Open Budget Survey 2010
2009 - 2011
ostatní (Ostatní)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Analýza účetních pravidel pro vykazování zisku nové přístupy ve světě a možnosti jejich aplikace v České republice
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Nelineární dynamika v peněžní ekonomii a financích. Teorie a empirické modely.
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Problémy korelace v řízení finančních rizik
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Strukturální distorze v dańovém systému a jejich vliv na investiční rozhodování
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Tržní riziko a finanční deriváty
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Užití IAS/IFRS v malých a středních podnicích a vliv na měření jejich výkonnosti
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Veřejné výdaje v postsocialistických státech Evropské unie
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Změny v úloze a postavení odvětví pojišťovnictví a investičního bankovnictví v globální éře ve světě a v ČR
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Politicko-ekonomický cyklus na úrovni obcí v ČR
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Transferové ceny služeb a nehmotných statků
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Analýza nákladů a přínosů přechodu na IFRS v českých veřejně obchodovaných společnostech
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza oceňování a vykazování cenných papírů kótovanými a nekótovanými společnostmi v České republice
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Regulace transferových cen
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Defraudace a kreativní účetnictví – možnosti a meze účetní legislativy a auditu
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Nové přístupy k vykazování výnosů ve světě a možnosti jejich aplikace v ČR
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Účetní výkaznictví malých a středních podniků ve světle mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS/IAS
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Vyhodnocení a analýza generátorů hodnoty
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Financing Metropolitan Governments in Transitional Countries
2007 - 2009
ostatní (Ostatní)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Completion of the Open Budget Questionnaire
2007 - 2008
ČS-americká společnost (ČS-AS)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Analýza incidence veřejných rozpočtů v České republice
2007 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Využití nástrojů a metod manažerského účetnictví v rámci Corporate Governance
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Aplikace moderních metod oceňování v případě nekotovaných společnosti
2006 - 2007
JM

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Aplikace účetních standardů IAS 32 a IAS 39 v praxi podnikatelských subjektů v ČR
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Vybrané problémy v rámci oceňování podniku
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Centrum základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii
2006 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Inflace v malé otevřené ekonomice, její monetární a nemonetární činitelé
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Kreditní riziko a kreditní deriváty
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Model efektivní regulace finančního trhu v ČR v kontextu EU
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Udržitelnost veřejných financí
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Baumolův model nevyváženého růstu a jeho aplikace na podmínky České republiky
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Diferenciace a problémy daňových systémů zemí Evropské unie a USA s ohledem na jejich ekonomicko-sociální charakteristiky
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Teoretické aspekty odhadu nákladů kapitálu a jejich praktické využití při oceňování nehmotného majetku a při odhadu diskontů a prémií při oceňování podniků v ČR
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Současná a připravovaná opatření rodinné politiky v zemích střední Evropy
2005
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Open Budget Questionnaire
2005 - 2006
ČS-americká společnost (ČS-AS)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Analýza globálních trendů ve světovém a českém komerčním pojišťovnictví
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Analýza objemu trhu "public procurement" v tranzitivních ekonomikách, jeho zobrazení v modelech a problém měření efektivnosti
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Analýza způsobů zabezpečování veřejných služeb a zkoumání jejich dopadu na efektivnost veřejných výdajů
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska
2005 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Děkan a děkanát (1010)

Teoretické aspekty oceňování podniku v České republice
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Rozpočtový deficit a fiskální politika
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Veřejné finance v podmínkách rozšíření Evropské unie
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Vliv měnového kurzu na zahraniční investice
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Souběh důchodu s výdělečnou činností a vliv výše příjmů z výdělečné činnosti na nárok na důchod, jeho výši a výplatu
2004
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Analýza zatížení spotřebního koše daněmi ze spotřeby v České republice
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Kategorie hodnoty v mezinárodních oceňovacích standardech a její aplikace při oceňování podniku v rámci transformujících se ekonomik
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Model nákladů zastoupení
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Moderní přístupy měření výkonnosti podniku s využitím účetních informací
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Strategické řízení podniku a jeho informační zajištění
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Využití účelového členění nákladů a informace podle segmentů pro kvantifikaci vrcholového kritéria ekonomického subjektu
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Nelineární dynamické ekonomické systémy: Teorie a aplikace
2003 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Analýza vlivu transakčních nákladů na efektivnost realizace veřejných zakázek
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Hodnocení efektivnosti veřejných výdajů
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Mezinárodní oceňovací standardy a jejich využití v podmínkách České republiky
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Rozvoj účetnictví v podmínkách vstupu ČR do Evropské unie se zaměřením na malé a střední firmy
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Příprava rozšíření bakalářského studijního programu Finance-daně a kontrola o kombinovanou formu stud.
2003 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Řešení rizikovosti nepříznivých změn klimatu v ČR pojištěním
2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Koncepce finančního účetnictví pro věrné a poctivé zobrazení akvizicí a fúzí (podnikových kombinací)
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Makroekonomické aspekty fiskální stabilizace
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Moderní přístupy měření a řízení strategické výkonnosti ekonomických suběktů
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Příprava návrhu jednoduchých metodických pokynů pro přípravu projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU
2003
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Reakční funkce centrální banky a vlády v procesu obnovování makroekonomické rovnováhy (simulační model malé otevřené ekonomiky)
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Rozpočtový proces obcí
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Specializační kurz Ekonomika a obrana
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

The Currency Substitution in a Transitional Economy
2003 - 2004
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE - EI)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Účetní teorie a praxe v souvislosti se zavedením EURO měny a důsledky její implementace v ekonomice podniků v ČR
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Výběr pojistného na sociální zabezpečení, vymáhání nedoplatků a důsledky neplacení pojistného
2003
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Vzájemné působení veřejných financí a kapitálových trhů
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Corporate governance a jeho rating v české republice
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Deficity veřejných rozpočtů a možnost vzniku finančních krizí
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Majetek, závazky kontra aktivita a dluhy účetních jednotek, přístup k vymezení
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Moderní přístupy měření a řízení výkonosti podnikatelských subjektů a jejich vliv na manažerské účetnictví
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Vzájemný vztah veřejného sociálního pojištění v ČR a harmonizace sociálního zabespečení v EU
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Alokační modely veřejných zdrojů a sledování efektivnosti veřejných výdajů
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Analýza a ohodnocování finanční stability pojišťoven a penzjních fondů v ČR
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Analýza efektivnosti mimorozpočtového financování veřejných výdaj. Programů
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Analýza příčin a důsledků české finanční krize v 90. Letech
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Doktorské studium na FFU v oborech Finance a Účetnictví a finanční řízení podniku
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Děkan a děkanát (1010)

Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostředí
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Vedejší specializace Veřejné finance - v angličtině
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Děkan a děkanát (1010)

Aktuální problémy krizového finančního řízení podniků - sanace a revitalizace podniku
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Společný seminář katedry veřejných financí s prezidentem International Institute of Public Finance a příprava světového kongresu IIPF v Praze
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Impact of Infrastructural Investments to the Ekonomies of the State and the Region - workschops
2001
ČS-americká společnost (ČS-AS)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Americké účetní standardy (US GAAP) a jejich role v celosvětové harmonizaci účetnictví
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Hodnocení efektivnosti investic a návrh koncepce jejich financování na podporu začleňování českého průmyslu do světové ekonomiky
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Prezentace daňových kurzů
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Příprava magisterského studia oboru Učitelství ekonomických předmětů
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Aktuální problémy krizového finančního řízení a fin.řízení koncernů v ČR
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Analýza příčin problému finančního systému v ČR a možnosti jejich řešení
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Dividendová politika českých podniků
2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Dynamika výnosnosti aktiv. Aplikace na českou ekonomiku
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Fiskální decentralizace jako nástroj optimalizace vývojových a daňových rozhodnutí
2000 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Oceňování podniků a jejich majetku v rámci podnikových kombinací
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Strategicky orientované manažerské účetnictví
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Metodologie a aplikace ohodnocování finančních instrumentů na českém finančním trhu
1999 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska
1999 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)

Účetnictví akvizací, fúzí a jiných vlastnických změn
1999 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Zavedení nového kurzu celoživotního vzdělávání řídících pracovníků veřejné správy s ohledem na integraci ČR do EU a akreditace nového učebního programu pro studenty.
1999 - 2000
Vzdělávací nadace Jana Husa (VNJH)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Strategie finančního řízení českých podniků při rozvíjení ekonomické dynamiky
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

7.Využití netradičních metod v rozborech účetních výkazů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

7.Využití účetních informací ve finanční analýze-aplikace gnostických metod
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

8.Komparace měnových agregátů ČR a Dánska
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Analýza finanční politiky investičních společností a fondů v období transformace k tržní ekonomice v ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Analýza fungování finančního trhu a bankovního systému v ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Členství ve světové International Institute of Public Finanace. ˇUčast na výše konferenci výše uvedené instituce
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Finance a účetnictví v procesu transformace k tržní ekonomice
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Finanční management a účetnictví v podmínkách restrukturalizace české ekonomiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Finanční řízení koncernu a holdingové společnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Formování veřejného sektoru v ČR z pohledu veřejných financí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Inovace výuky předmětů katedry veřejných financí s využitím nových prvků audiovizuální a počítačové techniky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Institut daňových informací Daňové minimum jako součást všeobecného vzdělání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)

Koncepce rozvoje obchodních akademií a obchodních škol
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Koncepce veřejných financí v tržní ekonomice ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)

Modely finančních plánů podniků a jejich souvislost s odpisovou, daňovou a dividendovou politikou
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Podmínky pro rozvoj odpovědnostního účetnitví při přechodu k fungující tržní ekonomice v ČSFR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Projekt přípravy absolventů VŠ neučitelského zaměření k získání jednooborové učitelské kvalifikace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Provoz a další zkvalitňování činnosti centra fiktivních firem
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Provoz a další zkvalitňování činnosti Centra fiktivních firem ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Přednáškové a jiné pobyty na českých VŠ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Restrukturalizace ekonomického vzdělání na státních a soukromých OA v ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Sociální ekonomie sportu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Srovnávací zkoumání fiktivních firem v rakouských a českých OA
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Účast na světovém kongresu IIPF a prezentace výsledků výzkumu v rámci grantu GA ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Vedlejší specializace DANĚ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Významní čeští podnikohospodáři
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Zajištění bakalářského studia v oblasti daňové a kontrolní
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)