Chování cen investičních a úvěrových instrumentů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Jan Bastin, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 380 040 Kč
Registrační číslo F1/87/2014
Číslo zakázky: IG102024

Projekty řešitele